Κτηματολόγιο Βόλου logo

Ενημέρωση

Η Β' φάση κτηματογράφησης του Δήμου Βόλου ξεκίνησε στις 21/9/2016. Η Ολοκλήρωση του κτηματολογίου της Δημοτικής Ενότητας Βόλου του Δήμου Βόλου σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου θα γίνει σε 55 μήνες.

Η Ενημέρωση και συμμετοχή στις διαδικασίες, κάθε πολίτη που έχει ιδιοκτησία στο Δήμο Βόλου είναι απαραίτητη.

Για να εξαλειφθούν τυχόν σφάλματα και να καταγραφεί με ακρίβεια κάθε ιδιοκτησία στο Εθνικό Κτηματολόγιο, είναι απαραίτητη η ενημέρωση και συμμετοχή των δικαιούχων στις διαδικασίες της Προανάρτησης και της Ανάρτησης.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν δεν έχετε υποβάλλει δήλωση για το δικαίωμά σας σε ακινήτο εντός του Δ. Βόλου, θα πρέπει άμεσα να την υποβάλλετε, προκειμένου να κατοχυρωθεί και να περιληφθεί το ακίνητό σας στο Εθνικό Κτηματολόγιο. 

 

Copyright © 2020 Κτηματολόγιο Βόλου | Webhosting and developing by Aspx.gr