Κτηματολόγιο Βόλου logo

Προθεσμίες Ανάρτησης

Η έναρξη της Ανάρτησης των κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων που αφορούν σε ακίνητα εντός της Δημοτικής Ενότητας Βόλου του Δήμου Βόλου θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο. 

Η Ανάρτηση των κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων διαρκεί δύο (2) μήνες από την ημερομηνία έναρξης για τους κατοίκους εσωτερικού και τέσσερις (4) μήνες για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο.

Copyright © 2020 Κτηματολόγιο Βόλου | Webhosting and developing by Aspx.gr