Το ktimatologio-volou.gr χρησιμοποιεί cookies για την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων και την λειτουργία κάποιων υπηρεσιών του. Αποδέχομαι | Μάθετε περισσότερα
Κτηματολόγιο Βόλου logo

Διαδικασία Υποβολής Δήλωσης

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν γίνεται δεκτή η ταχυδρομική υποβολή της δήλωσης.

Α- ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΓΕΝΟΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ (ΝΕΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΧΑΝ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟ ΥΠΟΘΥΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ Ή ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΤΑΧΘΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ)

Εάν κάποιος έχει αποκτήσει νέα δικαιώματα σε περιοχή που γίνεται Ανάρτηση και το συμβόλαιο του δεν έχει μεταγραφεί ακόμα στο υποθηκοφυλακείο τότε:

Επιλογή Α: Υποβολή της δήλωσης μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση kt4volos@gmail.com

Πιο συγκεκριμένα αποστέλλονται τα ακόλουθα:

α) η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση, που εκδίδεται μέσω του e-gov.gr, για την ταυτοποίηση των στοιχείων του προσώπου

β) το συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο Δ2 μαζί με αντίγραφο ταυτότητας & αντίγραφο αποδεικτικού ΑΦΜ (σαρωμένα) 

γ) ο τίτλος της μεταγραπτέας πράξης (σαρωμένος)

δ) το τοπογραφικό διάγραμμα, εφόσον αναφέρεται στην πράξη (σαρωμένο)

Στη συνέχεια αφού το Γραφείο Κτηματογράφησης καταχωρίσει τη δήλωση, αποστέλλεται πίσω στον δηλούντα το έντυπο Δ2 υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από το Γραφείο Κτηματογράφησης καθώς και το έντυπο «Προσωρινής Καταχώρισης και Υπολογισμού Παγίου Τέλους», ώστε  ο πολίτης να α) καταβάλει το τέλος κτηματογράφησης στην τράπεζα και τέλος β) να υποβάλει όλα τα παραπάνω έγγραφα μαζί με τα σχετικά έγγραφα που του δίνει ο συμβολαιογράφος στο Υποθηκοφυλακείο και εκείνο με τη σειρά του μετά τη μεταγραφή του συμβολαίου τα διαβιβάζει στο Γραφείο Κτηματογράφησης..

Επιλογή Β: Υποβολή της δήλωσης στο Γραφείο Κτηματογράφησης κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο 2421063631 εφόσον κριθεί ως επείγον

Υποβάλλονται τα ακόλουθα:

α) το συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο Δ2 μαζί με αντίγραφο ταυτότητας & αντίγραφο αποδεικτικού ΑΦΜ

β) ο τίτλος της μεταγραπτέας πράξης

γ) το τοπογραφικό διάγραμμα, εφόσον αναφέρεται στην πράξη

Στη συνέχεια αφού το Γραφείο Κτηματογράφησης καταχωρίσει τη δήλωση, αποδίδεται πίσω στον δηλούντα το έντυπο Δ2 υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από το Γραφείο Κτηματογράφησης καθώς και το έντυπο «Προσωρινής Καταχώρισης και Υπολογισμού Παγίου Τέλους», ώστε  ο πολίτης να α) καταβάλει το τέλος κτηματογράφησης στην τράπεζα και τέλος β) να υποβάλει όλα τα παραπάνω έγγραφα μαζί με τα σχετικά έγγραφα που του δίνει ο συμβολαιογράφος στο Υποθηκοφυλακείο και εκείνο με τη σειρά του μετά τη μεταγραφή του συμβολαίου τα διαβιβάζει στο Γραφείο Κτηματογράφησης.

 

Β- ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ που οι τίτλοι κτήσεις τους είχαν συνταχθει και μεταγραφεί στο υποθηκοφυλακείο πριν την Ανάρτηση (εκπρόθεσμες δηλώσεις)

Εάν κάποιος είχε παραλείψει να υποβάλλει δήλωση για δικαιώματα που είχε αποκτήσει πριν την Ανάρτηση και οι τίτλοι έχουν μεταγραφεί στο υποθηκοφυλακείο, η υποβολή της δήλωσης μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

Επιλογή Α: Ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr του φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ στο «e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες».

  Προσοχή η εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης άλλαξε: (δείτε τον οδηγό χρήσης ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης)

  • Ο εντοπισμός της θέσης των δηλούμενων ακινήτων είναι υποχρεωτικός και πραγματοποιείται με την χρήση πολλών σύγχρονων εργαλείων (δυνατότητα αναζήτησης μέσω: συντεταγμένων, σημείων ενδιαφέροντος, οδών, τοπωνυμίων, οικισμών, κωδικών τεμαχίων αναδασμών/διανομών, φόρτωσης αρχείων dxf, asci, εφαρμογής κινητού τηλεφωνου κλπ). Καλείστε να εντοπίσετε οριοθετώντας τη γεωγραφική έκταση της ιδιοκτησίας σας.
  •   Η υποβολή των συνοδευτικών εγγράφων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής και προηγείται της διαδικασίας της πληρωμής. Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος ενός αρχείου είναι 40 Mb. Οι επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων είναι doc, docx, pdf, tiff, jpg. Δεν είναι πλέον δυνατή η ταχυδρομική αποστολή εγγράφων.

Επιλογή Β: Υποβολή της δήλωσης στο Γραφείο Κτηματογράφησης κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο 2421063631 εφόσον κριθεί ως επείγον

Στην περίπτωση που τρίτος απλώς καταθέτει τη δήλωση αντί για εσάς απαιτείται απλή εξουσιοδότηση (χωρίς θεώρηση του γνησίου της υπογραφής). Στην περίπτωση που τρίτος συμπληρώνει, υπογράφει και καταθέτει τη δήλωση αντί για εσάς απαιτείται συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Στο συμπληρωμένο έντυπο της δήλωσης θα επισυνάψετε:

α) απλά φωτοαντίγραφα των τίτλων που τεκμηριώνουν τα δικαιώματα σε ακίνητα (π.χ. συμβόλαια) που δηλώνεται. Εάν κάποιος έχει αποκτήσει δικαίωμα (π.χ. κυριότητα) σε ένα ακίνητο με περισσότερους από έναν τίτλους  τότε θα πρέπει να υποβάλει αντίγραφα όλων των τίτλων.

β) Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής / εγγραφής του τίτλου στο Υποθηκοφυλακείο

γ) απλό φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.

δ) Απλό φωτοαντίγραφο εγγράφου που να αποδεικνύει τον ΑΦΜ (π.χ. απόσπασμα από εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας, αποδεικτικό απόδοσης ΑΦΜ ή λογαριασμό ΔΕΗ).

Η διαδικασία είναι η εξής:

  • Προσκόμιση δήλωσης στο Γραφείο Κτηματογράφησης - Αυτόματος υπολογισμός τέλους κτηματογράφησης - Έκδοση Εντύπου «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΕΛΟΥΣ» (20ψηφιος κωδικός πληρωμής + ποσό πληρωμής)
  • Πληρωμή τέλους στις συνεργαζόμενες με την  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ τράπεζες.
  • Μετά την έλευση περίπου 24 ωρών από την πληρωμή του τέλους κτηματογράφησης έχει ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση της πληρωμής στη δήλωσή του δικαιούχου μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ  (ανάλογα με τη λειτουργία της κάθε Τράπεζας),  και ο δικαιούχος μπορεί να παραλάβει το «Αποδεικτικό Υποβολής Δήλωσης» από το Γραφείο Κτηματογράφησης  

Σημείωση: Υπάρχει  δυνατότητα εκτύπωσης του «ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ» και από τον Η/Υ σας μέσω της ιστοσελίδας της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ,  www. Ktimatologio.gr , μέσα από την εφαρμογή Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες e- ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - Κτηματογράφηση - Εκτύπωση Αποδεικτικού Υποβολής Δήλωσης» με την καταχώρηση των κωδικών ασφαλείας του taxisnet.

  

 Έντυπο ΔήλωσηςΔ2

Μπορείτε να εκτυπώσετε το ακόλουθο έντυπο να το συμπληρώσετε χειρόγραφα και στη συνέχεια να το υποβάλλετε στο γραφείο κτηματογράφησης   ή  μπορείτε να αποθηκεύσετε το ακόλουθο Έντυπο Δ2 με «ανοιχτά» πεδία για ψηφιακή συμπλήρωση, και στη συνέχεια να το εκτυπώσετε και να το υποβάλλετε στο γραφείο κτηματογράφησης

Δ2 - Έντυπο Δήλωσης του Ν. 2308/1995    (με ανοιχτά πεδία για ψηφιακή συμπλήρωση)

Αποθηκεύστε τοπικά το έντυπο πριν το συμπληρώσετε. Σε περίπτωση που ο χώρος ενός πεδίου δεν επαρκεί, χρησιμοποιείστε συντομογραφία ή σύντμηση της λέξης προς συμπλήρωση. Για την αποθήκευση του συμπληρωμένου εντύπου απαιτείται ADOBE READER 10 ή νεότερη έκδοση αυτού.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το συγκεκριμένο έντυπο  Δ2 διατίθενται αποκλειστικά για ψηφιακή συμπλήρωση και επιτόπια κατάθεση στο Γραφείο Κτηματογράφησης. Για την ηλεκτρονική αποστολή της δήλωσής σας χρησιμοποιείστε την ειδική εφαρμογή Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες e- ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.

Σύνδεσμοι

Επικοινωνία

Δ/νση: Δημοκρατίας και Αϊδινίου 14, 38446 Νέα Ιωνία Βόλου

Περισσότερα...

Κοινοπραξία

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΘΗΝΑ - ΒΟΛΟΣ - ΛΑΜΙΑ – ΛΕΙΒΑΔΙΑ

Περισσότερα...

Copyright © 2023 Κτηματολόγιο Βόλου | Webhosting and developing by Aspx.gr