Το ktimatologio-volou.gr χρησιμοποιεί cookies για την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων και την λειτουργία κάποιων υπηρεσιών του. Αποδέχομαι | Μάθετε περισσότερα
Κτηματολόγιο Βόλου logo

Συχνές ερωτήσεις

Επισημαίνουμε ότι για τη συμμετοχή σας στις διαδικασίες της Ανάρτησης είναι απαραίτητη η επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας σας μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ στην ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr στο«e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες»

Βασικές οδηγίες για την εφαρμογή επικαιροποίησης προσωπικών στοιχείων

Η εφαρμογή σας δίνει την δυνατότητα να ελέγξετε και να διορθώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία. Η επικαιροποίηση των προσωπικών σας στοιχείων είναι απολύτως αναγκαία προκειμένου να ενημερωθείτε για τυχόν μεταβολές που μπορεί να επέλθουν στην ιδιοκτησία σας κατά τη διενέργεια της Ανάρτησης των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων, μετά το πέρας της οποίας θα καταστούν αυτά οριστικά.

Ειδικότερα :

•           Τα γκρι πεδία (δηλαδή  επώνυμο, όνομα, ΑΦΜ, Ονομα πατρός, όνομα μητρός, τόπος γέννησης και ημερομηνία γέννησης) είναι στοιχεία από το μητρώο  της ΑΑΔΕ και δεν μπορούν να αλλάξουν στην εφαρμογή αυτή. Στην περίπτωση που επιθυμείτε οποιαδήποτε αλλαγή στα εν λόγω πεδία πρέπει να απευθυνθείτε στο μητρώο της ΑΑΔΕ.  Εφόσον πραγματοποιήσετε την αλλαγή στο μητρώο της ΑΑΔΕ, η αλλαγή αυτή θα φανεί στην εφαρμογή επικαιροποίησης προσωπικών στοιχείων το αργότερο σε διάστημα επτά ημερών.

•           Αν στο παρελθόν έχετε κάνει χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο, τα υπόλοιπα πεδία εμφανίζονται προσυμπληρωμένα από το προφίλ του χρήστη των εν λόγω εφαρμογών (π.χ. ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης κτηματολογίου, υποβολή αντιρρήσεων δασικού χάρτη κλπ.).

•           Αν δεν έχετε κάνει χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο, τότε εμφανίζονται προ συμπληρωμένα τα στοιχεία της ταυτότητας και τα στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας από την ΑΑΔΕ. Επισημαίνεται ότι οποιαδήποτε διόρθωση σε αυτά τα πεδία δεν επιφέρει και μεταβολή στα στοιχεία της ΑΑΔΕ.

•           Μετά την επικαιροποίηση των προσωπικών σας στοιχείων στην παρούσα φόρμα, ενημερώνεται το προφίλ χρήστη το οποίο επισημαίνεται ότι είναι ενιαίο για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο.

 

 Χρήσιμες ερωτήσεις-απαντήσεις για την Ανάρτηση

1.  Πώς ελέγχω τα στοιχεία της Ανάρτησης?

Στην περίπτωση που έχουν συμπεριληφθεί τα δικαιώματα σας στην Ανάρτηση θα πρέπει να ελέγξετε όλα τα στοιχεία σας. Είναι σκόπιμο κατά τον έλεγχο, να έχετε μαζί την αστυνομική σας ταυτότητα, τους τίτλους σας και τυχόν τοπογραφικά διαγράμματα. Κατόπιν θα ελέγξετε για την ορθότητα τους, αρχικά τα στοιχεία δικαιούχου (ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας κλπ), τα στοιχεία του τίτλου (αριθμό συμβολαίου, ημερομηνία σύνταξης, στοιχεία μεταγραφής, αιτία κτήσης κλπ), τα στοιχεία του δικαιώματος (ποσοστό δικαιώματος, είδος δικαιώματος κλπ), τυχόν στοιχεία συνδικαιούχων και εγγεγραμμένων βαρών στο ακίνητό σας, τα στοιχεία ακινήτου (δ/νση, εμβαδά τίτλου και κτηματογράφησης, απόδοση ορίων στο απόσπασμα σε σχέση με τα όρια του γεωτεμαχίου, στοιχεία κτισμάτων κλπ).


2.  Πώς "διαβάζουμε" το απόσπασμα?

Η 1η σελίδα είναι το έντυπο Α - τα στοιχεία δικαιούχου και περιλαμβάνει και πληροφορίες για τυχόν απορριφθέντα ή δικαιώματα για τα οποία πρέπει να υποβληθεί δήλωση ιδιοκτησίας.

Στη συνέχεια είναι το έντυπο Α1 (απόσπασμα πίνακα Ανάρτησης) που περιλαμβάνει:
• Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ: περιγράφεται το ακίνητο για το οποίο έχει καταχωριστεί δικαίωμά σας στους προσωρινούς Κτηματολογικούς Πίνακες της Ανάρτησης (π.χ. γεωτεμάχιο, διαμέρισμα).
• Β. ΕΓΓΡΑΠΤΕΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ: περιλαμβάνονται τα στοιχεία του δικαιώματος, για το οποίο έχετε καταχωριστεί ως δικαιούχος στους προσωρινούς Κτηματολογικούς Πίνακες της Ανάρτησης (π.χ. πλήρης κυριότητα, επικαρπία κ.ά., ποσοστό συγκυριότητας κ.λπ.).
• Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΚΑΕΚ :……….. καταγράφεται το σύνολο των δικαιούχων (π.χ. συγκύριοι, τράπεζες κλπ), που έχουν δικαιώματα στο ακίνητο για το οποίο έχετε υποβάλει δήλωση.
Στο έντυπο Α1 ελέγξτε την καταγραφή των στοιχείων του ακινήτου και του δικαιώματός σας και εφόσον συμφωνείτε δεν χρειάζεται να προβείτε σε άλλη ενέργεια. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δώσετε στις τυχόν παρατηρήσεις, όπου επισημαίνονται ελλείψεις, σφάλματα και εκκρεμότητες που διαπιστώθηκαν κατά την επεξεργασία της δήλωσής σας, ώστε να προβείτε εγκαίρως στις κατάλληλες ενέργειες για την αποκατάστασή τους.

Τέλος στο έντυπο Α2 (απόσπασμα διαγράμματος Ανάρτησης) απεικονίζονται, πάνω σε χάρτη, τα όρια του γεωτεμαχίου που σας αφορά με κόκκινη γραμμή. Μέσα στο περίγραμμα σημειώνεται ο αντίστοιχος ΚΑΕΚ (Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου).
Στο κάτω μέρος του αποσπάσματος αναφέρονται:
• Το εμβαδόν κτηματογράφησης, δηλ. το εμβαδόν του γεωτεμαχίου, όπως υπολογίστηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου.
• Το εμβαδόν δήλωσης/ τίτλου, δηλ. το εμβαδόν το οποίο αναφέρεται στα στοιχεία που υποβάλατε.
• Η αποδεκτή απόκλιση εμβαδού για το συγκεκριμένο γεωτεμάχιο.
Το εμβαδόν κτηματογράφησης ενδέχεται να διαφέρει από το εμβαδόν που δηλώσατε. Εάν η διαφορά αυτή είναι μικρότερη από την αποδεκτή απόκλιση, οφείλεται στις προδιαγραφές ακρίβειας του Κτηματολογίου και δεν είναι απαραίτητο να προβείτε σε κάποια ενέργεια.
Το  εμβαδόν  κτηματογράφησης  ενδέχεται να διαφέρει από το εμβαδόν που δηλώσατε. Εάν η διαφορά αυτή είναι μικρότερη από την αποδεκτή απόκλιση, οφείλεται στις προδιαγραφές ακρίβειας του Κτηματολογίου και δεν είναι απαραίτητο να προβείτε σε κάποια ενέργεια.

Στην περίπτωση που η διαφορά υπερβαίνει την αποδεκτή απόκλιση ή και η θέση ή και το σχήμα του γεωτεμαχίου δεν είναι σωστά, θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων.

Στην τελευταία σελίδα του αποσπάσματος περιλαμβάνεται πίνακας συντεταγμένων των ορίων του γεωτεμαχίου, όπως προκύπτουν από τα στοιχεία του Κτηματολογίου.
Ειδικά για τις αγροτικές περιοχές υπάρχει πίνακας με τα ονοματεπώνυμα των ιδιοκτητών των όμορων ιδιοκτησιών, προκειμένου να ελέγξετε την ορθότητα της θέσης του γεωτεμαχίου σας.

Στην περίπτωση που το Ελληνικό Δημόσιο έχει υποβάλει δήλωση και διεκδικεί την κυριότητα μέρους ή και το σύνολο του γεωτεμαχίου στο οποίο αφορά το δικαίωμά σας, λόγω δασικού χαρακτήρα, λάβετε υπόψη σας τα εξής:

Στο ΕΝΤΥΠΟ Α1 θα βρείτε:
Παρατηρήσεις, στην ενότητα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, και συγκεκριμένα, ανάλογα με την περίπτωση:
1. «Έχει υποβληθεί δήλωση από το Ελληνικό Δημόσιο (Δ/νση Δασών)», ή «Τμήμα του γεωτεμαχίου εμβαδού ………. τ.μ., διεκδικείται κατά κυριότητα από το Ελληνικό Δημόσιο (Δ/νση Δασών)».
Στις περιπτώσεις αυτές έχετε μεν καταχωριστεί ως δικαιούχος του ακινήτου στον Κτηματολογικό Πίνακα της Ανάρτησης, αλλά μέρος ή το σύνολο του γεωτεμαχίου, διεκδικείται από το Ελληνικό Δημόσιο, λόγω δασικού χαρακτήρα.
2. «Στο δασικού χαρακτήρα τμήμα εμβαδού ………. τ.μ., δικαιούχος κυριότητας είναι το Ελληνικό Δημόσιο (Δ/νση Δασών)». Στην περίπτωση αυτή έχετε καταχωριστεί στον Κτηματολογικό Πίνακα της Ανάρτησης, ως δικαιούχος μόνο για το τμήμα που απομένει, αφού αφαιρεθεί το τμήμα δασικού χαρακτήρα.

Στο ΕΝΤΥΠΟ Α2:
• Με πράσινη διαγράμμιση σημειώνεται η έκταση για την οποία έχει υποβληθεί δήλωση και διεκδικείται από το Ελληνικό Δημόσιο
• Το εμβαδόν της διεκδικούμενης δασικής έκτασης αναγράφεται στο κάτω μέρος της σελίδας


Στην περίπτωση που έχει προκριθεί το δικαίωμα του Ελληνικού Δημοσίου είτε σε όλο το γεωτεμάχιο (και ως εκ τούτου το δικαίωμα που δηλώσατε δεν περιλαμβάνεται στους Κτηματολογικούς Πίνακες της Ανάρτησης) είτε σε τμήμα του γεωτεμαχίου (και ως εκ τούτου έχει καταχωριστεί η παρατήρηση 2 όπως αναφέρεται πιο πάνω), θα πρέπει εφόσον διαφωνείτε, μαζί με την αίτηση διόρθωσης να προσκομίσετε στοιχεία, με τα οποία μπορεί να αναγνωριστεί ιδιωτικό εμπράγματο δικαίωμα επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική δ/νση kt4volos@gmail.com ή στο τηλεφωνικό κέντρο 24210 63631

3.  Δεν διαπίστωσα κανένα σφάλμα στα στοιχεία της Ανάρτησης που με αφορούν. Πρέπει να προβώ σε άλλη ενέργεια?

Εφόσον συμφωνείτε με τα στοιχεία της Ανάρτησης, δεν χρειάζεται να προβείτε σε άλλη ενέργεια.

4. Δεν θυμάμαι αν έχω υποβάλλει δήλωση στο κτηματολόγιο για την ιδιοκτησία μου στη Δημοτική Κοινότητα Βόλου του Δήμου Βόλου. Τι πρέπει να κάνω?

Μπορείτε να ελέγξετε με χρήση των κωδικών taxisnet, μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr, μέσα από την εφαρμογή «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες - e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», αν το δικαίωμά σας επί του ακινήτου σας έχει συμπεριληφθεί στην Ανάρτηση.
Σε περίπτωση που δεν βρείτε στοιχεία που αφορούν το δικαίωμα σας στην Ανάρτηση, τότε μπορείτε είτε να υποβάλετε σχετικό ερώτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:kt4volos@gmail.com είτε να καλέσετε στο τηλεφωνικό κέντρο 2421063631 , για να ενημερωθείτε.
(Υπάρχει περίπτωση το δικαίωμα σας να το έχετε δηλώσει αλλά να έχει απορριφθεί οπότε πρέπει να σας δοθούν οδηγίες για τις ενέργειες που πρέπει να κάνετε.)


5. Γιατί δεν βλέπω στην Ανάρτηση τα δικαιώματά μου ενώ έχω υποβάλλει δήλωση στο κτηματολόγιο το 2008? 

Στην περίπτωση ιδιοκτησιών που δηλώσατε αλλά δεν παρουσιάζονται στην Ανάρτηση, τότε είτε τα δικαιώματα σας δεν εντοπίστηκαν, ή τα στοιχεία που προσκομίσατε δεν κρίθηκαν επαρκή ή δεν έχετε καταβάλει το απαιτούμενο πάγιο τέλος.
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει αναφέροντας τον ΑΦΜ του δικαιούχου και τον Αριθμό Πρωτοκόλλου της υποβληθείσας δήλωσης είτε να υποβάλετε σχετικό ερώτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kt4volos@gmail.com είτε να καλέσετε στο τηλεφωνικό κέντρο 2421063631 προκειμένου να σας δοθούν οδηγίες για τις ενέργειες σας.


6.  Γιατί δεν βλέπω στην Ανάρτηση τα δικαιώματά μου ενώ έχω υποβάλλει δήλωση στο Κτηματολόγιο μετά τις 22/04/2020? 

Η κτηματολογική βάση της Ανάρτησης περιλαμβάνει τα δικαιώματα που δηλώθηκαν μέχρι και 22 Απριλίου 2020. Από την ημερομηνία αυτή και μετά συνεχίζεται η επεξεργασία των νέων δηλώσεων, το αποτέλεσμα της οποίας θα φανεί σε επόμενο στάδιο. Το ίδιο ισχύει για τυχόν υποβληθείσες αιτήσεις διόρθωσης ή κατάθεσης συμπληρωματικών στοιχείων που υπεβλήθησαν μετά τις 22/04/2020.


7. Πως υποβάλω αίτηση διόρθωσης

Ψηφιακά, ΕΔΩ μέσω κωδικών TAXIS, επισυνάπτοντας τα ανάλογα έγγραφα που τεκμηριώνουν το αίτημά σας και καταβάλλοντας 5 Ευρώ μέσω κάρτας πληρωμών.

Κατ’ εξαίρεση και μετά από συνεννόηση με το Γραφείο Κτηματογράφησης μπορεί να υποβληθεί σε αυτό, μόνο με ραντεβού στο τηλέφωνο 24210-63631. 

Έντυπο Διόρθωσης

Έντυπο Διόρθωσης Προδήλου Σφάλματος (Η υποβολή αίτησης διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος είναι δωρεάν).

 

8.Τι πρέπει να επισυνάψω μαζί με το έντυπο της αίτησης διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων?

Μαζί με την αίτηση επισυνάπτετε κατά περίπτωση τα έγγραφα που αποδεικνύουν την αιτούμενη διόρθωση.

Στις περιπτώσεις που η αίτηση διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων αφορά σε διόρθωση των γεωμετρικών στοιχείων  του γεωτεμαχίου (π.χ. εμβαδόν, όρια), όπου δεν υπάρχουν υλοποιημένα όρια επί του εδάφους, τότε η αίτηση διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων θα πρέπει να συνοδεύεται από εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα.


9. Στην Ανάρτηση διαπίστωσα ότι υπάρχει σφάλμα πληκτρολόγησης σε κάποιο από τα : στοιχεία  τίτλου, εκδότη, στοιχεία μεταγραφής, χρήση, αριθμό κτιρίου στον τίτλο, αριθμός ορόφου στον τίτλο, εμβαδόν δήλωσης/τίτλου γεωτεμαχίου, και το ποσό στις εμπράγματες ασφάλειες και κατασχέσεις

Στην περίπτωση που διαπιστώσετε σφάλμα πληκτρολόγησης σε κάποιο από τα παραπάνω στοιχεία, αρκεί η συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος (ατελώς) στην οποία θα περιγράψετε το ανωτέρω πρόδηλο σφάλμα που διαπιστώσατε. Στην αίτηση αυτή θα επισυνάψετε αντίγραφο της σελίδας του αποσπάσματος όπου θα έχουν σημειωθεί τα προς διόρθωση στοιχεία.Η αίτηση και τα συνημμένα της υποβάλλεται μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr του φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ στο«e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες».

10. Στην Ανάρτηση έχει καταχωρηθεί παρατήρηση ότι εκκρεμεί η προσκόμιση του πιστοποιητικού μεταγραφής του συμβολαίου μου. Τί κάνω?


Μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά αίτηση διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος (ατελώς) και να επισυνάψετε αρχείο με το σκαναρισμένο πιστοποιητικό μεταγραφής,     μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr του φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ στο «E-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες».  στην επιλογή ΑΝΑΡΤΗΣΗ-ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ.

11.        Έχω αλλάξει ταυτότητα ή/και δ/νση ή/και τηλέφωνο ή/και email

Μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr του φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ στο «e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες». θα εισέλθετε στη φόρμα επικαιροποίησης προσωπικών στοιχείων και θα επικαιροποιήσετε τα στοιχεία που έχουν αλλάξει (ατελώς). Επίσης υποβάλλετε ηλεκτρονικά αίτηση διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος επισυνάπτοντας αντίγραφο της νέας ταυτότητας.

12.        Διαφωνώ με το σχήμα ή/και τα όρια του γεωτεμαχίου μου.

Υποβάλλετε αίτηση διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων με την οποία να στοιχειοθετείται η αιτούμενη διόρθωση. Εφόσον το γεωτεμάχιο δεν έχει υλοποιημένα όρια στην αίτηση πρέπει να επισυνάψετε εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί, μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr του φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ στο «e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες».

13.        Διαφωνώ με το εμβαδόν κτηματογράφησης που έχει αποδοθεί στο γεωτεμάχιο μου.

Το εμβαδόν κτηματογράφησης ενδέχεται να διαφέρει από το εμβαδόν που δηλώσατε. Εάν η διαφορά αυτή είναι μικρότερη από την αποδεκτή απόκλιση,  οφείλεται στις προδιαγραφές ακρίβειας του Κτηματολογίου και δεν είναι απαραίτητο να προβείτε σε κάποια ενέργεια.

Στην περίπτωση που η διαφορά μεταξύ του δηλωθέντος εμβαδού και του εμβαδού κτηματογράφησης υπερβαίνει την αποδεκτή απόκλιση ή και η θέση ή και το σχήμα του γεωτεμαχίου δεν είναι σωστά, θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων με την οποία να στοιχειοθετείτε η αιτούμενη διόρθωση.

Εφόσον το γεωτεμάχιο δεν έχει υλοποιημένα όρια, στην αίτηση πρέπει να επισυνάψετε εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα. Η αίτηση  και τα συνημμένα της μπορεί να υποβληθεί μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr του φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ στο «e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες».

Εναλλακτικά, και εφόσον δεν έχετε στη διάθεσή σας τοπογραφικό διάγραμμα, μπορείτε να προσκομίσετε απόσπασμα της θέασης επί του οποίου να έχουν σημειωθεί τα αιτούμενα όρια του γεωτεμαχίου και το οποίο να είναι υπογεγραμμένο από τον αιτούντα. Το εν λόγω απόσπασμα μπορείτε να το προμηθευτείτε από το www.ktimatologio.gr - Θέαση ορθοφωτογραφιών.

14. Στην Ανάρτηση εμφανίζεται ποσοστό δικαιώματος πλήρους κυριότητας 75%, αλλά εν τω μεταξύ απέκτησα το υπόλοιπο 25% του ακινήτου. Τι πρέπει να κάνω?

Εφόσον δεν έχετε ήδη κάνει δήλωση για το 25% του δικαιώματος σας, πρέπει να υποβάλετε νέα δήλωση για το 25% που αποκτήσατε.
Αν είχατε κάνει δήλωση και για το 25%, αλλά δεν εμφανίζεται ορθά το ποσοστό δικαιώματος σας στην Ανάρτηση, τότε θα πρέπει είτε να υποβάλετε σχετικό ερώτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kt4volos@gmail.com είτε να καλέσετε στο τηλεφωνικό κέντρο 2421063631 για να ενημερωθείτε για τις ενέργειες που πρέπει να κάνετε.

15.        Αλλαγή ψιλής κυριότητας σε πλήρη κατόπιν θανάτου του επικαρπωτή

Περίπτωση 1. ΠΡΟΣΩΠΟ Α ΨΙΛΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΤΑ 100% ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΟ Β ΕΠΙΚΑΡΠΩΤΗΣ ΚΑΤΑ 100% Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΠΕΒΙΩΣΕ

Ο ψιλός κύριος  πρέπει να υποβάλει αίτηση διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος (ατελώς) και να επισυνάψει αρχείο με τη σκαναρισμένη  Ληξιαρχικη Πραξη Θανάτου, ηλεκτρονικά  μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr του φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ στο «e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» στην επιλογή ΑΝΑΡΤΗΣΗ-ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ή κατόπιν ραντεβού στο γραφείο κτηματογράφησης στο τηλέφωνο 24210 63631

Περίπτωση 2. ΠΡΟΣΩΠΟ Α ΨΙΛΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΤΑ 100% ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΟ Β ΕΠΙΚΑΡΠΩΤΗΣ ΚΑΤΑ 50% Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΠΕΒΙΩΣΕ

  Το πρόσωπο Α αποκτά πλέον το 50% της ψιλής κυριότητας και το 50% της πλήρους κυριότητας οπότε πρέπει να υποβάλει νέα δήλωση για το 50% της πλήρους κυριότητας καταβάλλοντας  πάγιο τέλος κτηματογράφησης και επισυνάπτοντας την τη σκαναρισμένη  Ληξιαρχικη Πραξη Θανάτου, ηλεκτρονικά  μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr του φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ   στο «e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» ή κατόπιν ραντεβού στο γραφείο κτηματογράφησης στο τηλέφωνο 24210 63631

16.        Ρύθμιση ημιυπαίθριου  ή τακτοποίησης αυθαιρέτου

Η επιφάνεια του ρυθµισµένου («τακτοποιηµένου»)   ηµιυπαιθρίου και άλλου χώρου δεν προσµετράται στο συνολικό εµδαδόν της διηρηµένης ιδιοκτησίας , παρά µόνον στις περιπτώσεις εκείνες ,στις οποίες έχει επακολουθήσει της ρύθµισης, τροποποίηση του συµβολαίου συστάσεως διηρηµένων ιδιοκτησιών και γίνεται ρητή αναφορά σε συνολικό εµβαδόν (συµπεριλαµβανοµένου του εµβαδού του ρυθµισµένου χώρου).

Επομένως αν η ρύθμιση δεν αναφέρεται σε συμβόλαιο δεν δηλώνεται στο κτηματολόγιο.

Αν η ρύθμιση έχει συμπεριληφθεί σε συμβόλαιο , τότε μπορείτε να υποβάλετε αίτηση διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος (ατελώς) και να επισυνάψετε αρχείο με το σκαναρισμένο  συμβόλαιο που αναφέρει τα τετραγωνικά κατόπιν της ρύθμισης.

Η υποβολή της αίτησης μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά  μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr του φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ στο «e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες», την επιλογή ΑΝΑΡΤΗΣΗ-ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ή με κατάθεση στο γραφείο κτηματογράφησης μόνο κατόπιν ραντεβού, στο τηλέφωνο 2421063631 

 

17. Υποβολή αίτησης διόρθωσηςκτηματολογικών στοιχείων στην περίπτωση που η διόρθωση αφορά σε ακίνητο με πλείονες συνδικαιούχους.

Παρέχεται η δυνατότητα συμπλήρωσης και υποβολής αίτησης διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων από έναν μόνο εξ αυτών, με μοναδική προϋπόθεση την επισύναψη  στην αίτηση διόρθωσης είτε υπεύθυνων δηλώσεων των λοιπών συνδικαιούχων, με το γνήσιο της υπογραφής τους, είτε δηλώσεων ενώπιον συμβολαιογράφου. Επί των ως άνω δηλώσεων οι συνδικαιούχοι δηλώνουν ότι συμφωνούν με το αίτημα το οποίο περιγράφεται στην αίτηση διόρθωσης.

18.   Περίπτωση κατάργησης αναρτηθέντος δικαιώματος π.χ. παραίτηση από δικαίωμα επικαρπίας, άρση υποθήκης, εξάλειψη προσημείωσης υποθήκης, άρση κατάσχεσης, κατάργηση δουλείας, λοιπών εγγραπτέων δικαιωμάτων του Δήμου λόγω εξόφλησης της αποζημίωσης προς αυτόν κλπ:

Περίπτωση Α: Εφόσον τα πιο πάνω έγγραφα δεν έχουν μεταγραφεί μέχρι τις 14/12/2020 στο Υποθηκοφυλακείο, τότε υποβάλλετε έντυπο Δ2’ «Δήλωση κατάργησης εγγραπτέου δικαιώματος» και δεν καταβάλλονται πάγια τέλη κτηματογράφησης.Πρέπει να καλέστε στο τηλέφωνο 24210-63631  για να κλείσετε ραντεβού με το γραφείο κτηματογράφησης προκειμένου να γίνει η κατάθεση της αίτησης.

Περίπτωση Β: Εφόσον τα πιο πάνω έγγραφα έχουν μεταγραφεί μέχρι τις 14/12/2020 στο Υποθηκοφυλακείο, ακολουθήστε τις οδηγίες για υποβολή αίτησης προδήλου σφάλματος.

19.        Περίπτωση προσκόμισης πράξης εξόφλησης & άρση διαλυτικής αίρεσης:

Περίπτωση Α: Εφόσον τα πιο πάνω έγγραφα δεν έχουν μεταγραφεί μέχρι τις 14/12/2020 στο Υποθηκοφυλακείο, τότε υποβάλλετε έντυπο  Δ2’ «Δήλωση κατάργησης εγγραπτέου δικαιώματος» και δεν καταβάλλονται πάγια τέλη κτηματογράφησης. Πρέπει να καλέστε στο τηλέφωνο 24210-63631 για να κλείσετε ραντεβού με το γραφείο κτηματογράφησης προκειμένου να γίνει η κατάθεση της αίτησης.

Περίπτωση Β: Εφόσον τα πιο πάνω έγγραφα έχουν μεταγραφεί μέχρι τις 14/12/2020 στο Υποθηκοφυλακείο, ακολουθήστε τις οδηγίες για υποβολή αίτησης προδήλου σφάλματος.

 

20.        Περίπτωση προσκόμισης πράξης αποδοχής κληρονομιάς δυνάμει της οποίας δεν μεταβάλλονται τα στοιχεία της εγγραφής, όπως αυτή έχει καταχωριστεί στα αναρτηθέντα προσωρινά κτηματολογικά στοιχεία.

Σε περίπτωση που έχετε υποβάλλει δήλωση στο κτηματολόγιο για δικαίωμα που αποκτήσατε ως εξ αδιαθέτου κληρονόμος ή ως κληρονόμος εκ διαθήκης (δηλαδή υποβάλλατε δήλωση με τα πσιτοποιητικά κληρονομιάς εγγυτέρων ή διαθήκη κλπ ) και εκ των υστέρων συντάξατε πράξη αποδοχής κληρονομιάς η οποία ΔΕΝ έχει μταγραφεί μέχρι τις 14/12/2020 και η οποία δεν μεταβάλλει τα στοιχεία της εγγραφής όπως αυτή έχει καταχωριστεί στην Ανάρτηση,  τότε πρέπει να υποβάλλετε έντυπο  Δ2’ «Δήλωση κατάργησης εγγραπτέου δικαιώματος» και δεν καταβάλλονται πάγια τέλη κτηματογράφησης.  Πρέπει να καλέστε στο τηλέφωνο 24210-63631 για να κλείσετε ραντεβού με το γραφείο κτηματογράφησης προκειμένου να γίνει η κατάθεση της δήλωσης.

Προσοχή! Στην περίπτωση κατά την οποία, δυνάμει της πράξης αποδοχής κληρονομιάς μεταβάλλονται οποιαδήποτε στοιχεία της καταχωρησθείσας στην Ανάρτηση εγγραφής (π.χ. ποσοστό δικαιώματος κλπ) απαιτείται υποβολή αίτησης διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων.Πρέπει να καλέστε στο τηλέφωνο 24210-63631 για να κλείσετε ραντεβού με το γραφείο κτηματογράφησης προκειμένου να γίνει η κατάθεση της αίτησης.

Σε περίπτωση που δεν έχετε υποβάλλει δήλωση ιδιοκτησίας, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις σχετικές οδηγίες για την υποβολή δήλωσης ανάλογα αν το συμβόλαιο αποδοχής κληρονομιάς έχει μεταγραφεί ή όχι μέχρι τις 14/12/2020.

21.        Μεταβιβάσεις ή δικαστικές ενέργειες μετά την έναρξη της Ανάρτησης - Πιστοποιητικό Κτηματογραφούμενου Ακινήτου.

Από την έναρξη της Ανάρτησης, για οποιοδήποτε συμβόλαιο ή δικαστική ενέργεια που αφορά στο ακίνητό σας θα χρειαστείτε Πιστοποιητικό Κτηματογραφούμενου Ακινήτου.

Μπορείτε να υποβάλλετε ηλεκτρονικά αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr του φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ στο «e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» στην επιλογή ΑΝΑΡΤΗΣΗ-ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. Κατά την εισαγωγή σας στο σύστημα υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή της αίτησης για πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου.

Με αυτό τον τρόπο το πιστοποιητικό θα σας αποσταλεί στο email σας χωρίς να χρειάζεται η μετάβασή σας στο γραφείο κτηματογράφησης

Εναλλακτικά καλέστε στο τηλέφωνο 24210-63631 ώστε να προγραμματιστεί ραντεβού για την υποβολή της αίτησης και την παραλαβή του πιστοποιητικού από το γραφείο κτηματογράφησης.

Προσοχή, για την απρόσκοπτη εξυπηρέτησή σας, συνιστάται να έχετε μαζί σας το απόσπασμα κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων της Ανάρτησης το οποίο μπορείτε να εκτυπώσετε από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες  μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr του φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ στο «e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες».

22.        Γενικές πληροφορίες για το Πιστοποιητικό Κτηματογραφούμενου Ακινήτου.

Επί του πιστοποιητικό κτηµατογραφούµενου ακινήτου: αναγράφεται ο Κωδικός Αριθµός Εθνικού Κτηµατολογίου (ΚΑΕΚ) του ακινήτου που αφορά η συµβολαιογραφική πράξη που συντάσσεται στον κρίσιµο χρονικό διάστηµα, όπως αυτό (το ακίνητο) έχει κτηµατογραφηθεί µέχρι τη στιγµή της ανάρτησης των στοιχείων και περιέχονται στοιχεία εκ του προσωρινού κτηµατολογικού διαγράµµατος της ανάρτησης.

Σε περίπτωση κατά την οποία το ακίνητο για το οποίο ζητείται η χορήγηση πιστοποιητικό κτηµατογραφούµενου ακινήτου δεν έχει εντοπιστεί ή έχει εντοπιστεί λανθασµένα στα στοιχεία της ανάρτησης, τότε ο/οι αιτούµενος/οι οφείλει/ουν να εντοπίσει/ουν ορθά επί των προσωρινών κτηµατολογικών στοιχείων και να λάβει/ουν το/τα πιστοποιητικό/ά κτηµατογραφούµενου ακινήτου, στο οποίο θα αναγράφεται ο Κωδικός Αριθµός Εθνικού Κτηµατολογίου (ΚΑΕΚ) που αφορά στο ορθώς εντοπισµένο ακίνητο, το οποίο άλλωστε περιγράφεται στην υπό σύνταξη συµβολαιογραφική πράξη.

Εάν το εντοπισθέν ακίνητο είχε αποτυπωθεί εντός ευρύτερης περιοχής τότε χορηγείται πιστοποιητικό κτηµατογραφούµενου ακινήτου µε τον Κωδικό Αριθµό Εθνικού Κτηµατολογίου (ΚΑΕΚ) της ευρύτερης περιοχής µε τα στοιχεία του αντίστοιχου προσωρινού κτηµατολογικού διαγράµµατος της ευρύτερης περιοχής.

Σε καµία περίπτωση δεν εκδίδεται πιστοποιητικό κτηµατογραφούµενου ακινήτου για ανεντόπιστο ακίνητο.

Το πιστοποιητικό κτηµατογραφούµενου ακινήτου εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως και χορηγείται σε οποιαδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη ή στους πληρεξούσιους δικηγόρους τους, στους συµβολαιογράφους ή νόµιµους αναπληρωτές τους ή σε οποιοδήποτε νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο των προαναφερθέντων προσώπων.

Για την έκδοση του πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου καταβάλλεται στο Γραφείο Κτηµατογράφησης πάγιο τέλος πέντε (5) ευρώ.

23.         Χρειάζομαι επιπλέον πληροφορίες.

Για κάθε περαιτέρω πληροφορία στείλτε μήνυμα στο email: kt4volos@gmail.com ή επικοινωνήστε με το Γραφείο Κτηματογράφησης στο τηλέφωνο 2421063631

Προσοχή: Είτε στην επικοινωνία μέσω email είτε τηλεφωνικά, κατά την υποβολή ερωτήματος είναι πολύ σημαντικό να έχετε τα στοιχεία από το Αποδεικτικό Υποβολής Δήλωσης ή από το Απόσπασμα της Ανάρτησης γιατί θα σας ζητηθούν για την ταυτοποίηση σας ώστε να μπορούν να σας δοθούν οι απαραίτητες πληροφορίες / οδηγίες.

Σύνδεσμοι

Επικοινωνία

Δ/νση: Δημοκρατίας και Αϊδινίου 14, 38446 Νέα Ιωνία Βόλου

Περισσότερα...

Κοινοπραξία

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΘΗΝΑ - ΒΟΛΟΣ - ΛΑΜΙΑ – ΛΕΙΒΑΔΙΑ

Περισσότερα...

Copyright © 2023 Κτηματολόγιο Βόλου | Webhosting and developing by Aspx.gr