Το ktimatologio-volou.gr χρησιμοποιεί cookies για την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων και την λειτουργία κάποιων υπηρεσιών του. Αποδέχομαι | Μάθετε περισσότερα
Κτηματολόγιο Βόλου logo

Χρήσιμες ερωτήσεις-απαντήσεις για την προανάρτηση

1. Δεν διαπίστωσα κανένα σφάλμα στα στοιχεία της προανάρτησης που με αφορούν. Πρέπει να προβώ σε άλλη ενέργεια?

Εφόσον συμφωνείτε με τα στοιχεία της προανάρτησης, δεν χρειάζεται να προβείτε σε άλλη ενέργεια.

2. Δεν θυμάμαι αν έχω υποβάλλει δήλωση στο κτηματολόγιο για την ιδιοκτησία μου στη Δημοτική Ενότητα Βόλου του Δήμου Βόλου. Τι πρέπει να κάνω?

Μπορείτε να ελέγξετε με χρήση των κωδικών taxisnet, μέσω της ιστοσελίδας https://www.ktimatologio.gr, μέσα από την εφαρμογή «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες - e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»: https://www.ktimanet.gr, αν το δικαίωμά σας επί του ακινήτου σας έχει συμπεριληφθεί στην ηλεκτρονική Προανάρτηση.

Σε περίπτωση που δεν βρείτε στοιχεία που αφορούν το δικαίωμα σας στην ηλεκτρονική Προανάρτηση, τότε μπορείτε να καλέσετε στο τηλεφωνικό κέντρο 2421063631, ή να μεταβείτε στο Γραφείο Κτηματογράφησης Βόλου, Δημοκρατίας και Αϊδινίου 14, Τ.Κ. 38446, Νέα Ιωνία Βόλου, για να ενημερωθείτε.

(Υπάρχει περίπτωση το δικαίωμα σας να το έχετε δηλώσει αλλά να έχει απορριφθεί οπότε πρέπει να σας δοθούν οδηγίες για τις ενέργειες που πρέπει να κάνετε.)

3. Γιατί δεν βλέπω στην ηλεκτρονική Προανάρτηση τα δικαιώματά μου ενώ έχω υποβάλλει δήλωση στο κτηματολόγιο το 2008?

Στην περίπτωση ιδιοκτησιών που δηλώσατε αλλά δεν παρουσιάζονται στην ηλεκτρονική Προανάρτηση, τότε είτε τα δικαιώματα σας δεν εντοπίστηκαν, ή τα στοιχεία που προσκομίσατε δεν κρίθηκαν επαρκή ή δεν έχετε καταβάλει το απαιτούμενο πάγιο τέλος.

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να μεταβείτε στο Γραφείο Κτηματογράφησης, προκειμένου να σας δοθούν οδηγίες για τις ενέργειες σας, ώστε τα δικαιώματα σας να συμπεριληφθούν στους προσωρινούς κτηματολογικούς πίνακες της Ανάρτησης.

Επίσης, εναλλακτικά μπορείτε να υποβάλετε σχετικό ερώτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kt4volos@gmail.com , αναφέροντας τον ΑΦΜ του δικαιούχου και τον Αριθμό Πρωτοκόλλου της υποβληθείσας δήλωσης.

4. Γιατί δεν βλέπω στην ηλεκτρονική Προανάρτηση τα δικαιώματά μου ενώ έχω υποβάλλει δήλωση στο Κτηματολόγιο μετά τις 20/05/2019?

Η κτηματολογική βάση της προανάρτησης περιλαμβάνει τα δικαιώματα που δηλώθηκαν μέχρι και 20 Μαΐου 2019. Από την ημερομηνία αυτή και μετά συνεχίζεται η επεξεργασία των νέων δηλώσεων, το αποτέλεσμα της οποίας θα φανεί σε επόμενο στάδιο, στην κτηματολογική βάση της Ανάρτησης. Το ίδιο ισχύει για τυχόν υποβληθείσες αιτήσεις διόρθωσης ή κατάθεσης συμπληρωματικών στοιχείων που υπεβλήθησαν μετά τις 20/05/2019.

5. Τι πρέπει να επισυνάψω μαζί με το έντυπο της Αίτησης Επανεξέτασης στοιχείων;

Μαζί με την αίτηση επισυνάπτετε το έγγραφο ή τα έγγραφα που αποδεικνύουν την αιτούμενη διόρθωση.

6. Δεν έχω υποβάλλει δήλωση ιδιοκτησίας. Τι κάνω?

Οι δικαιούχοι που για οποιοδήποτε λόγο δεν υπέβαλαν μέχρι τώρα Δήλωση έχουν ακόμα τη δυνατότητα να το κάνουν, ώστε να αποφύγουν άσκοπη ταλαιπωρία στο μέλλον. Η δήλωση μπορεί να υποβληθεί είτε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr, μέσα από την εφαρμογή «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες - e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» https://www.ktimanet.gr είτε στο Γραφείο Κτηματογράφησης Βόλου (Δημοκρατίας και Αϊδινίου 14, Νέα Ιωνία Βόλου). Επίσης κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αποκτά δικαίωμα σε ακίνητο (π.χ. από κληρονομιά, αγορά κλπ) πρέπει να υποβάλει δήλωση στο κτηματολόγιο, ανεξαρτήτως από το αν το δικαίωµα έχει ήδη δηλωθεί από τον προηγούμενο δικαιούχο.

Υπενθυμίζουμε ότι η δήλωση ιδιοκτησίας στο κτηματολόγιο είναι από το νόμο υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε πράξη αφορά το ακίνητο στο μέλλον (π.χ. πώληση, γονική παροχή ή δωρεά).

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι για όσα ακίνητα δεν έχει υποβληθεί δήλωση δεν θα μπορεί να εκδοθεί οικοδομική άδεια.

Τα ακίνητα τα οποία δεν θα δηλωθούν κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης, θα καταγραφούν στις Αρχικές Εγγραφές ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» και εφόσον δεν πραγματοποιηθούν οι σχετικές διορθώσεις στις προβλεπόμενες προθεσμίες, θα περιέλθουν στο Ελληνικό Δημόσιο.

7. Στην ηλεκτρονική Προανάρτηση διαπίστωσα ότι έχει γίνει αναριθμητισμός στον αριθμό συμβολαίου και αντί για 8327 που είναι το ορθό, έχει αναγραφεί 8237. Πρέπει να υποβάλλω ξανά το συμβόλαιο?

Εφόσον με τη δήλωσή σας είχατε προσκομίσει το ανωτέρω συμβόλαιο, δεν απαιτείται να το επανυποβάλετε. Αρκεί η συμπλήρωση της Αίτησης Επανεξέτασης Στοιχείων στην οποία θα περιγράψετε το ανωτέρω πρόδηλο σφάλμα που διαπιστώσατε.

8. Στην ηλεκτρονική Προανάρτηση έχει καταχωρηθεί παρατήρηση ότι εκκρεμεί η προσκόμιση του πιστοποιητικού μεταγραφής του συμβολαίου μου. Τί κάνω?

Συμπληρώνετε την Αίτηση Επανεξέτασης Στοιχείων και επισυνάπτετε αντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής.

Δεν είναι απαραίτητο να μεταβείτε στο γραφείο κτηματογράφησης αλλά μπορείτε αφού σαρώσετε το συμπληρωμένο έντυπο της αίτησης και σε ξεχωριστό αρχείο το πιστοποιητικό μεταγραφής, να τα αποστείλετε με e-mail στη διεύθυνση: kt4volos@gmail.com

9. Έχω αλλάξει ταυτότητα. Τι κάνω?

Συμπληρώνετε την Αίτηση Επανεξέτασης Στοιχείων με τα νέα στοιχεία της ταυτότητας και επισυνάπτετε το αντίγραφο της νέας ταυτότητας.

Δεν είναι απαραίτητο να μεταβείτε στο γραφείο κτηματογράφησης αλλά μπορείτε αφού σαρώσετε το συμπληρωμένο έντυπο της αίτησης και σε ξεχωριστό αρχείο την νέα ταυτότητα, να τα αποστείλετε με e-mail στη διεύθυνση: kt4volos@gmail.com

10. Έχω αλλάξει διεύθυνση κατοικίας ή/και τηλέφωνο επικοινωνίας ή/και ηλεκτρονική διεύθυνση. Τι κάνω?

Συμπληρώνετε την Αίτηση Επανεξέτασης Στοιχείων με τα στοιχεία της νέας διεύθυνσης, του τηλεφώνου επικοινωνίας και της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης. Δεν χρειάζεται να επισυνάψετε κανένα άλλο έγγραφο.

Δεν είναι απαραίτητο να μεταβείτε στο γραφείο κτηματογράφησης αλλά μπορείτε αφού σαρώσετε το συμπληρωμένο έντυπο της αίτησης, να το αποστείλετε με e-mail στη διεύθυνση: kt4volos@gmail.com

11. Στην ηλεκτρονική Προανάρτηση διαπιστώνω σφάλμα στο όνομα του πατέρα μου /του συζύγου μου κλπ. Τι πρέπει να κάνω?

Συμπληρώνετε στην Αίτηση Επανεξέτασης Στοιχείων την αιτούμενη διόρθωση. Δεν χρειάζεται να επισυνάψετε κανένα άλλο έγγραφο.

Δεν είναι απαραίτητο να μεταβείτε στο γραφείο κτηματογράφησης αλλά μπορείτε αφού σαρώσετε το συμπληρωμένο έντυπο της αίτησης επανεξέτασης στοιχείων, να το αποστείλετε με e-mail στη διεύθυνση kt4volos@gmail.com.

12. Στην ηλεκτρονική Προανάρτηση εμφανίζεται ποσοστό δικαιώματος πλήρους κυριότητας 75%, αλλά εν τω μεταξύ απέκτησα το υπόλοιπο 25% του ακινήτου. Τι πρέπει να κάνω?

Εφόσον δεν έχετε ήδη κάνει δήλωση για το 25% του δικαιώματος σας, πρέπει να υποβάλετε νέα δήλωση για το 25% που αποκτήσατε. Αν είχατε κάνει δήλωση και για το 25%, αλλά δεν εμφανίζεται ορθά το ποσοστό δικαιώματος σας στην ηλεκτρονική Προανάρτηση, τότε θα πρέπει να μεταβείτε εντός της προθεσμίας της προανάρτησης στο γραφείο κτηματογράφησης για να ενημερωθείτε για τις ενέργειες που πρέπει να κάνετε.

13. Διαπιστώνω σφάλμα στο ποσοστό συγκυριότητας της διηρημένης ιδιοκτησίας μου (οριζόντιας ή κάθετης). Τι κάνω?

Μαζί με το έντυπο της αίτησης επανεξέτασης στοιχείων στο οποίο περιγράφετε την αιτούμενη διόρθωση, επισυνάπτετε αντίγραφο της σύστασης διηρημένης ιδιοκτησίας και τυχόν τροποποιήσεων της.

14. Στην ηλεκτρονική Προανάρτηση διαπιστώνω σφάλμα στα όρια του οικοπέδου / γεωτεμαχίου μου. Τι κάνω?

Μαζί με το έντυπο της αίτησης επανεξέτασης στοιχείων στο οποίο περιγράφετε την αιτούμενη διόρθωση, επισυνάπτετε αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος που επισυνάπτεται στον τίτλο σας ή/ και μεταγενέστερου εάν έχετε. Εναλλακτικά, και εφόσον δεν έχετε στη διάθεσή σας τοπογραφικό διάγραμμα, μπορείτε να προσκομίσετε απόσπασμα της θέασης επί του οποίου να έχουν σημειωθεί τα αιτούμενα όρια του γεωτεμαχίου και το οποίο να είναι υπογεγραμμένο από τον αιτούντα. Το εν λόγω απόσπασμα μπορείτε να το προμηθευτείτε από το www.ktimatologio.gr - Θέαση ορθοφωτογραφιών: http://gis.ktimanet.gr.

Δεν είναι απαραίτητο να μεταβείτε στο γραφείο κτηματογράφησης αλλά μπορείτε αφού σαρώσετε το συμπληρωμένο έντυπο της αίτησης και σε ξεχωριστό αρχείο το τοπογραφικό διάγραμμα, να τα αποστείλετε με e-mail στη διεύθυνση: kt4volos@gmail.com 

Σύνδεσμοι

Επικοινωνία

Δ/νση: Δημοκρατίας και Αϊδινίου 14, 38446 Νέα Ιωνία Βόλου

Περισσότερα...

Κοινοπραξία

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΘΗΝΑ - ΒΟΛΟΣ - ΛΑΜΙΑ – ΛΕΙΒΑΔΙΑ

Περισσότερα...

Copyright © 2023 Κτηματολόγιο Βόλου | Webhosting and developing by Aspx.gr